Kerhon tarkoituksena on

  • Toimia yhdyssiteenä sekä keskinäisen tuntemuksen ja luottamuksen edistäjänä jäsentensä kesken Viestiupseeriyhdistys ry:n toimintaperiaatteita noudattaen,
  • vaalia yleisesti maanpuolustushenkeä ja maanpuolustusharrastusta,
  • lisätä jäsenistönsä keskuudessa suomalaisen turvallisuuspolitiikan ja maanpuolustuksen tuntemusta sekä
  • tukea jäsentensä valmiuksia kehittämällä erityisesti jäsenten tietoja ja taitoja sähköisen viestinnän ja Telia-konsernin poikkeusoloihin varautumiseen liittyvillä alueilla.
  • Kerho vaalii myös jatkosodanaikaisen Viestipataljoona 10:n perinteitä.

Toimintamuodot

Kerhon toimintamuotoina ovat sääntömääräisten kokousten lisäksi juhla-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen sekä kerhon tavoitteisiin ja toimintaan liittyvien tiedotteiden ja muiden julkaisujen toimittaminen soveltuvin osin yhdessä Viestiupseeriyhdistys ry:n kanssa.

Jäsenyys

Kerhon jäseniä ovat Telia Finland OYj:n  ja sen tytäryhtiöiden palveluksessa olevat tai niistä eläkkeellä olevat Viestiupseeriyhdistys ry:n jäsenet, jotka ovat ilmaisseet halunsa osallistua kerhon toimintaan.

Aikaisempien sääntöjen perusteella kerhon jäseniksi tulleet Sonera Finland OYj:n, Posti- ja lennätinlaitoksen, Posti- ja telelaitoksen tai Suomen PT-konsernin ja sen tytäryhtiöiden palveluksessa olleet tai edelleen olevat Viestiupseeriyhdistys ry:n jäsenet säilyttävät jäsenyytensä kerhossa.

Kerhon jäsenmäärä on n. 190 henkilöä ja se on perustettu 1978.

Jäseneksi liittyminen

Telian kerhon jäseneksi liittyminen tapahtuu anomalla Viestiupseeriyhdistys ry:n jäsenyyttä ja ilmoittamalla samalla että liityy myös Telian kerhon jäseneksi.

Viestiupseeriyhdistys ry:n varsinaiseksi jäseneksi voi tulla yhdistyksen hallituksen hyväksymä viesti- ja johtamisjärjestelmäalan tai sähköisen viestialan tehtävissä toimiva tai toiminut henkilö ja yhteisö. Jäsenyys ei edellytä asevelvollisuuden suorittamista.

Yhteystiedot

Puheenjohtaja: Kimmo Fransila
gsm 040 508 2393, kimmo.fransila(at)teliacompany.com

Sihteeri: Markus Hedenstam
gsm 040 543 7124, markus.hedenstam(at)inmicsnebula.fi